Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Onze praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

De tarieven die worden gebruikt binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Wij raden u aan van te voren goed naar uw polis te kijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

PER 01-01-2022 wordt een nieuw bekostigingsmodel ingevoerd; het “Zorgprestatiemodel”. 

De zorg die u krijgt verandert niet, wel wordt de rekening anders. U ontvangt een maandelijkse factuur voor de verrichte sessies, welke u kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De kosten zijn inzichtelijker en worden per gesprek op de factuur vermeld. U blijft zelf verantwoordelijk voor het betalen van de factuur aan de praktijk.

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn voor een intake van 60 minuten zijn:  € 187, 62 (psychotherapeut) en € 216,23 (klinisch psycholoog)

De tarieven voor een behandelsessie van 45 minuten zijn:  € 139,38 (psychotherapeut) en € 159,85 (klinisch psycholoog).

Voor groepspsychotherapie geldt een andere, flexibele bekostiging. Het NZA-tarief per groepssessie van 90 minuten is afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep. De groepstherapeuten kunnen u hierover verder informeren.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaald uw eigen risico elk kalenderjaar.

Hier vindt u alle geldende NZA-tarieven.

http://tarievenzoekerzorgprestatiemodel.nza.nl/

Hier vindt u uitgebreidere informatie over het zorgprestatiemodel.

Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf (lvvp.info).

Bent u al in behandeling binnen onze praktijk, dan wordt uw dbc per 31 december afgesloten en ontvangt u  de laatste eindfactuur van uw behandeling volgens de oude dbc-bekostiging.  

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd ontvangt u een factuur van 50 euro, ongeacht de reden van de afzegging. Voor afspraken op de maandag geldt dat u een factuur van 50 euro ontvangt als deze later dan de vrijdag ervoor om 17.00u zijn afgezegd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 wordt het bovengenoemde factuurbedrag aangepast naar €72,50 in verband met het nieuwe bekostigingssysteem.

Zelf betalen

Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteren wij het NZA-tarief wat is vastgesteld op €114,41 per consult (2021). Per 1 januari 2022 wordt het NZA-tarief €117,33 per consult.