Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Onze praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen.

Wij raden u aan hier van te voren goed naar te kijken zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. U kunt ook samen met uw behandelaar een berekening maken van het uiteindelijke factuurbedrag.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaald uw eigen risico elk kalenderjaar.

U ontvangt maandelijks een voorschotnota. Aan het eind van uw behandeling of na 365 dagen, wordt de eindnota van uw behandeling gemaakt. De reeds betaalde voorschotnota’s worden daarop in mindering gebracht.

Na afronding van de behandeling krijgt u de eindfactuur toegestuurd. U dient het bedrag binnen 2 weken aan ons over te maken. U bent  zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur  bij uw zorgverzekeraar en de betaling aan de praktijk.

De vergoeding wordt gebaseerd op zogenaamde Diagnose-Behandel Combinaties (DBC’s). Onze praktijk hanteert tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit: https://www.nza.nl/zorgsectoren/geestelijke-gezondheidszorg-ggz-en-forensische-zorg-fz.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

Zie voor aanvullende informatie ook: http://www.zorgvoorkwaliteit.nu/content/informatie-voor-cliënten

Zelf betalen

Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteren wij het NZA-tarief wat is vastgesteld op €114,41 per consult (2021).

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd ontvangt u een factuur van 50 euro, ongeacht de reden van de afzegging. Voor afspraken op de maandag geldt dat u een factuur van 50 euro ontvangt als deze later dan de vrijdag ervoor om 1700u zijn afgezegd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.