Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Onze praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

De tarieven die worden gebruikt binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  Per 1 januari 2023 zijn de tarieven aangepast. Het gaat om een algemene verhoging van ongeveer 6,5 % ten gevolge van inflatie en maatregelen van het kabinet.

Wij raden u aan van te voren goed naar uw polis te kijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed.

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn voor een intake van 60 minuten zijn:  € 199,34 (psychotherapeut) en € 229,67 (klinisch psycholoog)

De tarieven voor een behandelsessie van 45 minuten zijn:  € 147,95 (psychotherapeut) en € 169,56 (klinisch psycholoog).

Voor groepspsychotherapie geldt een andere, flexibele bekostiging. Het NZA-tarief per groepssessie van 90 minuten is afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep. De groepstherapeuten kunnen u hierover verder informeren.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaald uw eigen risico elk kalenderjaar.

U vindt alle geldende NZA-tarieven via de tarievenzoeker op de website van de NZA ( www.zorgprestatiemodel.nza.nl).

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd ontvangt u een factuur van 50 euro, ongeacht de reden van de afzegging. Voor afspraken op de maandag geldt dat u een factuur van 50 euro ontvangt als deze later dan de vrijdag ervoor om 17.00u zijn afgezegd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 wordt het bovengenoemde factuurbedrag aangepast naar €72,50 in verband met het nieuwe bekostigingssysteem.

Zelf betalen

Wanneer cliënten het traject zelf betalen, hanteren wij het NZA-tarief wat is vastgesteld op   €117,33 per consult (2022).