Kosten en vergoedingen

Psychotherapie is zorg die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Onze praktijk werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit bekent dat een deel van de behandeling voor eigen rekening kan komen, afhankelijk van het soort polis dat u bij uw zorgverzekeraar heeft.

Een natura- of combinatiepolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners (zoals onze praktijk) ca. 55% tot 80% van de kosten. Een restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen van niet-gecontracteerde zorgverleners voor 90-100%.

De tarieven die worden gebruikt binnen de GGZ zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). 

Let op: een aantal zorgverzekeraars hanteert eigen tarieven, ook in geval van een restitutiepolis! Dit worden vaak “marktconforme tarieven” genoemd. Deze tarieven zijn lager dan de NZA tarieven, waardoor de vergoeding op ongeveer 90% uitkomt, in geval van een restitutiepolis. Bij de zogenaamde “zuivere” restitutiepolissen wordt wel 100% van het NZA tarief vergoed. Ook vraagt een aantal zorgverzekeraars om een machtiging voorafgaand aan de behandeling. Eventuele aanvraag hiervan is de verantwoordelijkheid van de cliënt.

Wij raden u aan van te voren goed naar uw polis te kijken en eventueel contact op te nemen met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan.

De tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) zijn:

Intake 60 minuten:  € 211,06 (psychotherapeut),  € 242,66 (klinisch psycholoog)

Behandelsessie 45 minuten:  € 156,72 (psychotherapeut),  € 179,24 (klinisch psycholoog).

Voor groepspsychotherapie geldt een andere, flexibele bekostiging. Het NZA-tarief per groepssessie van 90 minuten is afhankelijk van het aantal deelnemers in de groep. De groepstherapeuten kunnen u hierover verder informeren.

Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico aan de zorgverzekeraar. Dit eigen risico is vanaf 1 januari 2018 vastgesteld op € 385,-. U kunt zelf voor een hoger eigen risico gekozen hebben. U betaald uw eigen risico elk kalenderjaar.

U vindt alle geldende NZA-tarieven via de tarievenzoeker op de website van de NZA  www.zorgprestatiemodel.nza.nl

Voor informatie over vergoedingen en eisen die hier aan worden gesteld zie www.eiswijzer.nl

Afspraken afzeggen

Bij verhindering dienen afspraken tijdig te worden afgezegd. Voor afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd ontvangt u een factuur van 75,00 euro, ongeacht de reden van de afzegging. Voor afspraken op de maandag geldt dat u een factuur van 75,00 euro ontvangt als deze later dan de vrijdag ervoor om 17.00u zijn afgezegd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.