Inzagerecht en bewaartermijn

Binnen praktijk De Tijd maken wij gebruik van een elektronisch patiëntendossier.  Dit dossier is alleen toegankelijk voor de betrokken behandelaars van onze praktijk. U heeft recht op inzage in uw dossier. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 20 jaar voor medische dossiers.