Psychotherapie

In een psychotherapie onderzoekt u samen met de therapeut hoe uw problemen en klachten ontstaan zijn en in stand worden gehouden. Met name richten we de aandacht op gedragspatronen, overtuigingen en gevoelens die belemmerend zijn in het omgaan met uzelf en anderen. Door hierin meer inzicht te krijgen kan er een verandering tot stand komen zodat u meer vrijheid en (zelf)vertrouwen zult ervaren en uw klachten zullen verminderen. Psychotherapie kan kort- of langerdurend zijn, afhankelijk van uw  behoefte en hulpvraag. Wij bieden verschillende vormen van psychotherapie, elk met specifieke accenten en mogelijkheden.