Groepstherapie voor jongvolwassenen

Groepspsychotherapie voor jongvolwassenen 18 t/m 25 jaar

Deze behandelgroep is bedoeld voor jongvolwassenen die te maken hebben met emotionele problemen zoals somberheid, angsten, spanningsklachten, eenzaamheid of een negatief zelfbeeld. De levensfase van een jongvolwassenen, ook wel adolescentie genoemd, is een grote overgang en voor velen niet altijd even gemakkelijk. Het is een fase vol uitdagingen; loskomen van je gezin, op eigen benen gaan staan, nieuwe sociale contacten en netwerken etc. Er wordt van alles verwacht van de jongvolwassenen en de druk van de maatschappij en de samenleving is groot, hoe hiermee om te gaan?

Veel jongeren hebben last van onzekerheid of een negatief zelfbeeld. Zij leven met de overtuiging niet goed genoeg te zijn, niet de moeite waard te zijn, niet interessant of aantrekkelijk te zijn. Deze gedachten leiden vaak tot negatieve gevoelens zoals angst of somberheid. De emotionele problemen hebben invloed op hoe je iemand in zijn vel zit en hebben invloed op het dagelijks leven; de omgang met anderen, op werk of studie, met het gezin van herkomst. Het kan behoorlijk in de weg staan in de ontwikkeling naar zelfstandigheid en het vormgeven van een eigen identiteit.

De jongvolwassenen groep is mogelijk iets voor jou als het bovenstaande herkenbaar voor je is. De groep bestaat uit 6 tot maximaal 8 jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar). Elke deelnemer werkt aan zijn eigen problemen samen met zijn groepsgenoten. Het delen met anderen en de herkenning bij anderen kunnen je verder helpen. In de behandeling zullen we samen proberen te begrijpen waar je klachten door ontstaan zijn, wat je meegemaakt hebt wat impact heeft gehad en bijgedragen heeft aan de manier waarop je naar jezelf en anderen kijkt. Je zal meer inzicht in jouw terugkerende patronen van denken, voelen en handelen krijgen en hoe die jou belemmeren. Als je je patronen gaat herkennen, kun je deze ook proberen te doorbreken. De groep is een veilige omgeving waarin je dit kan uitproberen en waarin je nieuwe ervaringen op kan doen. De dynamiek in de groep zorgt er ook voor dat je situaties tegenkomt waar je gelijk mee kan oefenen. Twee psychotherapeuten begeleiden de groep en zorgen voor een veilige sfeer.

Omdat de levensfase van een jongvolwassenen en overgangsfase is naar autonomie, vinden we het belangrijk om belangrijke anderen te betrekken bij je behandelproces met 1 of 2 gezinsgesprekken, tijdens de groepsbehandeling.

In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van evidence-based psychotherapeutische technieken en de groepsdynamiek binnen de groepstherapie.

Voorafgaand aan de groep vinden 2 tot 3 intakegesprekken plaats met de groepstherapeuten.

Therapeuten  Femke Boonekamp en Isabelle Larsson

Locatie              De Tijd, praktijk voor psychotherapie

Startdatum    medio februari 2024

Duur                   22 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag van 15.30u tot 17.00u

Aanmelding   Om je aan te melden heb je een verwijzing van de huisarts of GGZ-specialist nodig. De zorg valt onder de basisverzekering. Kijk voor meer informatie bij Kosten en Vergoedingen. Je kunt je aanmelden bij Femke of Isabelle, telefonisch of per email.

Femke Boonekamp   06-15657519 | f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl

Isabelle Larsson         06-44164088 | info@praktijklarsson.nl