Groepstherapie voor jongvolwassenen

Groepspsychotherapie voor jongvolwassenen 18 t/m 25 jaar

Veel mensen hebben last van een negatief zelfbeeld. Zij leven met de overtuiging niet goed genoeg te zijn, niet de moeite waard te zijn, niet interessant of aantrekkelijk te zijn. Deze gedachten leiden vaak tot negatieve gevoelens zoals angst of somberheid. Een negatief zelfbeeld heeft direct invloed op het dagelijks leven; in de omgang met anderen, op werk of studie. Het kan behoorlijk in de weg staan in je ontwikkeling naar zelfstandigheid en om een redelijk gelukkig leven te lijden.

Negatieve gedachten over jezelf zijn veelal ergens in je verleden ontstaan. Vaak door de manier waarop anderen met je om zijn gegaan of door bepaalde gebeurtenissen die je hebt meegemaakt. Ze laten diepe sporen achter en bepalen hoe jij naar jezelf kijkt en hoe je jezelf (en de ander) ervaart.

De groep bestaat uit 6 tot maximaal 8 jongvolwassenen (18 t/m 25 jaar) en heeft tot doel om samen met leeftijdsgenoten te komen tot een genuanceerder en positiever beeld van jezelf. We zullen samen kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de manier waarop je naar jezelf ( en de ander) kijkt en hoe met jezelf en de ander omgaat. Hierdoor krijg je meer inzicht in jouw terugkerende patronen van denken, voelen en handelen en hoe die jou belemmeren. Als je je patronen gaat herkennen, kun je deze ook proberen te doorbreken. De groep is een veilige omgeving waarin je dit kan uitproberen en waarin je nieuwe ervaringen op kan doen.

Elke deelnemer in de groep brengt zijn eigen ervaringen en problemen mee, waardoor je van elkaar kan leren en elkaar kan helpen. De dynamiek in de groep zorgt er ook voor dat je situaties tegenkomt waar je gelijk mee kan oefenen. Twee psychotherapeuten begeleiden de groep en zorgen voor een veilige sfeer.

Voorafgaand aan de groep vinden 2 tot 3 intakegesprekken plaats met de groepstherapeuten.

Therapeuten  Femke Boonekamp en Isabelle Larsson

Locatie              De Tijd, praktijk voor psychotherapie

Startdatum    medio januari 2024

Duur                   22 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdag van 15.30u tot 17.00u

Aanmelding   Om je aan te melden heb je een verwijzing van de huisarts of GGZ-specialist nodig. De zorg valt onder de basisverzekering. Kijk voor meer informatie bij Kosten en Vergoedingen. Je kunt je aanmelden bij Femke of Isabelle, telefonisch of per email.

Femke Boonekamp   06-15657519 | f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl

Isabelle Larsson         06-44164088 | info@praktijklarsson.nl