AFT groepspsychotherapie

AFT staat voor affect fobie therapie en is een vorm van psychotherapie, die bedoeld is om mensen met emotionele en relationele problemen te helpen. Het beslaat 22 groepssessies van 1,5 uur. Het voortraject bestaat uit 2-3 voorbereidende individuele sessies. Na afronding van de behandeling vindt er binnen 3 maanden een follow-up bijeenkomst plaats. Het doel van de therapie is leren lastige gevoelens zoals bijvoorbeeld angst, boosheid, schaamte, pijn en schuld niet meer te vermijden en zo ruimte te maken voor geblokkeerde gevoelens en behoeftes. Deze groepstherapie is bedoeld voor volwassenen vanaf 25 jaar.

 Leren voelen staat centraal
Wij hebben allemaal onze bewuste en onbewuste manieren om lastige gevoelens als angst, pijn en schaamte niet te voelen. Deze manieren kunnen automatische, rigide patronen worden, wat kan leiden tot stilstand of een gevoel van (van binnen) klem zitten. Gevoelens van kwaadheid, woede, teleurstelling, verdriet, onvrede, balen, angst, onmacht die we wegduwen of opkroppen, kunnen psychische en lichamelijke klachten in de hand werken en bijvoorbeeld tot uiting komen in depressie, angstklachten of in een heel leeg gevoel.

AFT heeft tot doel deze blokkades op te heffen en zo bij te dragen aan beter functioneren en betere verbinding met andere mensen.

De behandeling

Bij aanvang is het van belang om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van wat jij moeilijk vindt in je leven en hoe dit van invloed is op jezelf en op de mensen in je omgeving. Er wordt in een aantal individuele sessies gekeken wat voor jou het belangrijkste probleem is, welke gevoelens je vermijdt en hoe je dit doet. Zo komen we tot een focus voor de groepsbehandeling.

Tijdens de therapie richten we de aandacht op verschillende aspecten:

  1. Het leren herkennen van de manier waarop je vermijdt om bij gevoel stil te staan
  2. Remmende gevoelens leren reguleren (zoals angst, schaamte en schuldgevoelens) om uiteindelijk deze remming los te laten.
  3. Het bewust leren ervaren van hetgeen je voelt en dit gaan uiten in contact met je groepsleden.
  4. Verandering van het beeld van jezelf en anderen, met behulp van je groepsleden.

In de therapie wordt de aandacht zo snel mogelijk gericht op verschillende mechanismen die je gebruikt om bepaalde gevoelens te vermijden, te voorkomen of te sturen. Je leert deze mechanismen bij jezelf herkennen en los te laten, waardoor er ruimte komt voor je gezonde gevoelens die energie en richting geven

Vaak komen er tijdens dit proces pijnlijke herinneringen uit het verleden naar boven, waarbij wordt gekeken naar het verband tussen deze vroegere en de huidige pijnlijke ervaringen. Hierbij worden de vroegere pijnlijke gevoelens bewust onderzocht zodat deze verwerkt en ‘opgeruimd’ kunnen worden.

Hoe kan AFT helpen?

In het alledaagse leven staan mensen er vaak niet bij stil hoe ze zich gedragen of op anderen reageren, want dit is als het ware een tweede natuur geworden. Gedurende AFT vestigen we juist wél de aandacht op dit patroon en daardoor kan de therapie helpen jezelf beter te begrijpen en je manier van reageren te veranderen.

In therapie ontstaat er een veilige plek om openlijk te praten over wat je voelt om zo te begrijpen wat de oorzaak van je moeilijkheden zou kunnen zijn en om veranderingen bij jezelf te gaan doorvoeren. Het gaat niet om praktische handvatten of tips, maar door te praten over jezelf en stil te staan bij hetgeen je voelt en dit te delen met anderen, kan de verandering in gang gezet worden. De confrontatie met en door anderen helpt om meer zicht te krijgen op jezelf en om herhalende patronen van je manier van omgaan met anderen duidelijk te krijgen, zodat je vervolgens kunt proberen om hier verandering in aan te brengen.

 Aanmelden:

Als u zich wilt aanmelden voor deze behandelvorm, stuur dan een email naar f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl of f.buurman@psychotherapiedetijd.nl