Inzichtgevende groepspsychotherapie

Inzichtgevende groepspsychotherapie wordt veelal geboden aan mensen die worstelen met terugkerende problemen in contact met andere mensen en zichzelf. In deze therapievorm komen zes tot acht mensen één keer per week (1,5 uur) bij elkaar onder begeleiding van twee groepstherapeuten.

In een therapiegroep gebeuren dingen in het contact met anderen die vergelijkbaar zijn met het gewone leven. Iedereen neemt zijn persoonlijkheid, levensgeschiedenis en problemen mee. In de groep staan we stil bij wat anderen bij u oproepen, wat u bij anderen oproept en wat er vervolgens in de reactie op elkaar gebeurt. Zo krijgt u de mogelijkheid uzelf beter te gaan begrijpen. De groep zorgt voor herkenning en de ervaring dat je veel voor elkaar kunt betekenen. Niet ieder groepslid komt elke week aan bod in de groep, maar dat is niet nodig om toch te kunnen profiteren van de groep. Herkenning van wat bij anderen speelt kan het inzicht in de eigen problematiek vergroten.

De groep
De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers; mannen en vrouwen vanaf 25 jaar. De groepsleden hebben verschillende problemen, maar de groep is zo samengesteld dat we verwachten dat de leden goed met elkaar kunnen samenwerken.
De groep is open. Dat betekent dat zodra er iemand uit de groep gaat er een nieuw groepslid in kan.

Voor wie is de groep geschikt?
Groepspsychotherapie is geschikt voor mannen en vrouwen die terugkerende problemen ervaren in werk, studie, relaties en bij zichzelf. De problemen kunnen zich voordoen in klachten als angsten, somberheid en depressie, eenzaamheid, onzekerheid, relatieproblemen en werkproblemen.
Groepstherapie is even effectief als individuele therapie, maar biedt meer mogelijkheden om in relatie met andere mensen in een veilige omgeving te experimenteren.

Wat verwachten wij van de deelnemers?
Van de deelnemers verwachten wij dat zij zo openhartig als mogelijk vertellen wat ze ervaren en wat hen bezighoudt. Dat is in het begin soms moeilijk, omdat u nog niet vertrouwd bent met de groep. Later zult u merken dat dit gemakkelijker wordt.

De groepsleden praten over dingen die ze hebben meegemaakt of wat ze op dit moment in de groep denken of voelen. Veel van de problemen in het dagelijks leven zullen zich ook voordoen in de groep. In de groep kunt u, samen met de groepspsychotherapeut(en) en de groepsleden stilstaan bij uw gedachten en gevoelens om te begrijpen wat het voor u betekent en wat u ermee kunt gaan doen.

Daarnaast verwachten wij:
• dat je de privacy van groepsleden waarborgt door nooit buiten de groep over groepsleden te praten
• dat je zorgt dat je er zo vaak mogelijk bent (vakanties en ziekte daargelaten)
• dat je vakanties ruim van tevoren meldt
• dat je jezelf de tijd gunt om te beoordelen of de groep geschikt voor je is
• dat je buiten de groep geen contact hebt met groepsleden en dat je dit meldt als zich dat wel heeft voor gedaan (om subgroepen te voorkomen)
• dat als je besluit te gaan stoppen, je nog minimaal drie zittingen komt om goed afscheid te nemen

Wat doet een groepstherapeut?
Een groepspsychotherapeut is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen.
De groepspsychotherapeut zal de deelnemers stimuleren om op elkaar te reageren en soms zelf iets vragen, verduidelijken of interpreteren. Maar de groepstherapeut zorgt vooral voor een sfeer waarin de deelnemers zich kunnen uiten en voldoende veilig voelen.

Vragen en aanmelden?
Voor vragen en aanmelden kunt je contact opnemen met onderstaande therapeuten.

Frank Buurman: 06-15106121 | f.buurman@psychotherapiedetijd.nl

Femke Boonekamp: 06- 15657519 | f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl)