Femke Boonekamp

Femke Boonekamp, klinisch psycholoog-psychotherapeut, rondde in 1998 haar studie klinische psychologie af (Vrije Universiteit  Amsterdam). Zij volgde daarna opleiding tot GZ-psycholoog  en de specialistische opleiding tot klinisch psycholoog – psychotherapeut.  Femke is geregistreerd  groepspsychotherapeut (NVGP) en geregistreerd AFT-psychotherapeut (NVPP). Femke werkte vanaf 1998  bij verschillende GGZ-instellingen: Jellinek (verslavingszorg), Altrecht (psychotherapie en acute psychiatrie volwassen), Zaans Medisch Centrum (deeltijd behandeling persoonlijkheidsstoornissen en medische psychologie). Sinds 2014 werkt zij in haar eigen praktijk. Femke heeft veel ervaring met de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek bij adolescenten en volwassenen. Daarnaast is zij vanuit haar medisch psychologische achtergrond vertrouwd met de wederzijdse beïnvloeding van lichamelijk en  psychisch functioneren.  Femke geeft individuele psychotherapie en groepspsychotherapie aan volwassenen en adolescenten (18-25).

“Mijn behandelingen zijn persoonsgericht, ik bekijk samen met de cliënt wat nodig is om weer energie en vertrouwen te krijgen, waarbij ik uitga van de kracht van mensen. Ik vind een vertrouwd contact in een oordeelvrije omgeving belangrijk, zodat er een goede basis is om samen aan het werk te gaan. Mijn manier van werken is levendig, transparant en helder, waarbij ik de confrontatie niet schuw als dat nuttig is. Doel van mijn behandelingen is dat iemand zich vrij maakt van beperkende en belemmerende patronen van denken en voelen en zelf weer sturing aan zijn of haar leven kan geven.  Ik werk inhoudelijk volgens de laatste richtlijnen in de geestelijke gezondheidszorg en draag zorg voor de kwaliteit van mijn werk door regelmatige bijscholing en intervisie met collega’s.”

Email: f.boonekamp@psychotherapiedetijd.nl
Telefoon: 06 – 15 65 75 19

Actuele aanmeldingswachttijd:  Groepstherapie: geen wachttijd. Individuele therapie: geen plek voor nieuwe aanmeldingen.

Aangesloten bij: LVVP, NVGzP, NVGP en NVPP                   

BIG registratie GZ-psycholoog – Klinisch psycholoog:  39054628025
BIG registratie Psychotherapeut : 59054628016
AGB-code persoonlijk: 94017651 | KvK-nummer: 60898054

Voor het kwaliteitsstatuut klik hier.